Apie mus


1998 metų sausio mėnesį Klaipėdoje auditorė  Olga Gužauskienė (auditoriaus pažymėjimo Nr.085) įkūrė O.Gužauskienės audito įmonę. Lietuvos Respublikos Finansų Ministerija 1998 metų  vasario mėnesį  išdavė O.Gužauskienės audito įmonei licenciją  leidžiančią  atlikti auditą. 2009 m. vasario mėn. 18 d.  O.Gužauskienės audito įmonę pertvarkyta į UAB “ ORG auditas”  keičiant įmonės teisinę formą iš individualios įmonės į uždarą akcinę bendrovę. Įmonė įrašyta į Lietuvos audito rūmų tvarkomą audito įmonių sąrašą ir turi teisę vykdyti audito veiklą. 
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001364 .

 Mūsų audito įmonės veikla orientuota į tai, kad teikiamos paslaugos atneštų klientams kuo daugiau naudos ir  suteiktų jų verslui pranašumo konkurencinėje kovoje. Savo klientų poreikius tenkiname pritaikydami savo ilgametę patirtį apskaitos, mokesčių, informacinių technologijų diegimo, šiuolaikinio verslo valdymo srityse. Esame  patikimi ir laikomės etikos principų. Augant aukštos kokybės audito ir buhalterinės apskaitos paslaugų paklausai, mūsų įmonė sparčiai plečiasi, dirbdama su vis didėjančiu klientų skaičiumi, teikia vis didesnę paslaugų įvairove bei apimtis.

 Mūsų įmonės pagrindinė veikla yra: finansinių ataskaitų auditas, mokestinis auditas, veiklos auditas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų auditus, įvairios peržiūros ir kitų finansinių skaičiavimų vertinimai, konsultacijos apskaitos,  mokesčių, verslo klausimais, buhalterinės apskaitos paslaugos, finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas, verslo planų sudarymas, atstovavimas teismuose sprendžiant mokestinus ginčus.

 Paslaugas teikia kvalifikuotas personalas. Auditorė dirba audito srityje jau nuo 1996 metų. 

Įmonės personalas nuolat tobulėja, kasmet kelia kvalifikaciją Lietuvos auditorių rūmų organizuojamose  kursuose bei dalyvauja kituose kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 Mūsų klientai

 UAB “ORG auditas”  teikia įvairių verslo sričių audito ir plataus spektro konsultacines  paslaugas. Mūsų esami ar buvę klientai dirba šiose srityse :

 • grūdų perdirbimo įmones;
 • krovinių gabenimas autotransportu tarptautiniais ir vietiniais maršrutais;
 • didmeninė ir mažmeninė prekyba naftos produktais;
 • turizmas ir sanatorinis gydimas;
 • elektros energijos gamyba;
 • statyba;
 • laivų agentavimas, jūreivių įdarbinimas;
 • bendroji mechaninė inžinerija, laivų statyba, metalo supirkimas;
 • didmeninė prekyba;
 • kiaulininkystės kompleksai ir mėsos perdirbimo įmonės;
 • paukštininkystės įmonės ir kt.